גינת פרפרים

התשוקה והסקרנות שהובילו לממוחיות ביצירת מרחבים אקולוגיים המושכים מגוון פרפרים וחיות אל הגן. דבר ההופך את הטיול בגן ליציאה אל הטבע הפרוע המשתנה עם עונות השנה