בריכות נוי ושכשוך

המים חשובים לבריאות הגוף, הנפש והגן. אנו מציעים בניית בריכות אקולוגיות היכולות לשמש לנוי בלבד אך גם לשכשוך. הרחצה בבריכה טבעית דומה לחוויה לרחצה בנחל או במעיין זך.