4x45fzafb2nee0806a562iatrx14d0
 

השראה

יש דברים שלא ניתן לתארם במילים

גם לא בתמונה ובאלף צבעים.

יש דברים שרק  הלב מבין

והגוף אומר אמן

IMG-1508.JPG

"אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות

את יופי העולם ולהלל את היופי

המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל

את מי שעשה אותו יפה להלל

ומלא, כל כך מלא, יופי..."

                 (נתן זך, אני רוצה תמיד עיניים)

IMG-1507.JPG