4x45fzafb2nee0806a562iatrx14d0
top of page

אדריכלות נוף בת-קיימא וגינון אקולוגי 

כבר 15 שנה אנחנו  חולמים ומגשימים יחד אתכם עולם יפה וטוב יותר

יתרונות הגינון האקולוגי

תחושה טבעית ומקומית

חסכון משמעותי בהשקיה

חסכון משמעותי בתחזוקה

גינה וסביבה נקיה מריסוסים ורעלים

משיכת פרפרים ובעלי חיים

גינון אקולוגי פועל עם כוחות הטבע ולא נגדו

 למען עולם בריא יותר

גנים לדוגמא

כל אדם הוא יחיד ומיוחד, כל בית וכל משפחה הן שונות, הצרכים שונים, הסביבה והטעם,  לכן כל גינה היא שונה ויחודית ומותאמת במיוחד באהבה ובהקשבה רבה

גינת האחו

הבית היפהפה הזה בהחלט קיבל גינה ראויה. 

תהליך התכנון של הגינה היה שזור בתהליך התכנון של הבית על מנת להגיע להרמוניה וקשר עיצובי בין הבית לגינה. מהבית יש יציאה ישירה לאחו המקיף את הישוב ורצינו ליצור תחושה טבעית ונעימה. 

גינה במדרון

בתכנון הגינה שמנו דגש על חיבור לטבע המקומי, ויצירת תחושה של חיים בחורש, או בבתה המקומית העשירה במגוון צמחיה, ציפורים ופרפרים.

אך היה פה קונפליקט ברור בין יצירת תחושה טבעית ועמוסה לבין שמירת הנוף הפתוח מחד ומצד שני יצירת פרטיות ועטיפת הבית בטבע ואלמטים מיוחדים.

חידוש גינה בינונית

גבעת אלה, גינה ותיקה על דונם וקצת.

לקוחות מקסימים...

היה דשא, גדר חיה שהסתירה את הנוף. 

גינה מיושנת ועתירת עבודה… הרבה ריסוסים, מעט אור, מעט נוף מעט אויר.

יחד ניסינו לייצר גינה טבעית ומוחברת לטבע המקומי, חסכונית וחכמה המושכת פרפרים