4x45fzafb2nee0806a562iatrx14d0
top of page
תוכנית של הגינה

גינה קטנה ויפה

אחד הדברים הכייפים בעבודה הזו - זה לפגוש אנשים, בהתחלה מתעניינים ואז הופכים ללקוחות ולבסוף הופכים חברים. זה כיף.

גינה קטנה, עם הרבה רצונות, שיהיה טבעי, פרוע, לא מסודר, אבל מסודר וגם שיהיה נקי. שיהיה פתוח לנוף, אבל גם פרטיות. שיהיה מקום לילדים לשחק אבל שגם תהיה גינה ולא רק צעצועים מפוזרים.

אז חשבנו, חשבנו, ניסינו, ציירנו, מחקנו, ציירנו ובסוף הצלחנו.

ייצרנו גינה מפותלת עמוסת צימחיה מגוונת ועשירה, עם שבילים קטנים, ברכת דגים ניסתרת, ספסלי אבן, ויחד עם הכל גם דק גדול ומדשאה למשחק ואירוח.

bottom of page