4x45fzafb2nee0806a562iatrx14d0
 

קורס גינון אקולוגי - עשה זאת בעצמך 

קורס גינון אקולוגי - עשה זאת בעצמך

הקורס מיועד לאנשים בעלי גינה הרוצים לרכוש כלים וידע בסיסים להתחלת הדרך בבניית גינה אקולוגית.

או לאנשין המחזיקים גינה ורוצים להעמיק את הידע ורכוש כלים תאורטיים ומעשיים.